Lördag 6 oktober 2007 kl. 15.00 Tångaskolans aula

Lark String Quartet – Lisa Lee och Deborah Buck, violin, Kathryn Lockwood, viola, Astrid Schween, cello

Dvorak - Stråkkvartett nr 10 Op. 51 Ess-dur

Daniel Bernard Roumain Sats 3 ur Kvartett nr 5 “Rosa Parks”

Ravel - Stråkkvartett F-dur