Tillgänglighet konsertlokalen, Tångaskolans aula

Parkering
Förutom de näraliggande parkeringsplatserna utanför huvudentrén får fotbollsplanen användas vid konserter.
Entrén inne på gården kan användas om man vill komma nära med bil för avstigning och utan hindrande trappsteg. Bilen kan då parkeras inne på gården.
Aulan
Är belägen högst upp i byggnaden och nås antingen via trappor eller med hiss. I aulan finns plats för minst 10 rullstolar antingen längst fram eller längst bak. I bägge fallen med god sikt mot scen.
I aulan finns hörselslinga installerad.
Toaletter
Finns både vid entré och i aulan
Handikapptoalett finns, dock ej i direkt närhet av entré eller aula. Kräver assistens av konsertvärd eller vaktmästare.
Karta
Länk till karta
Mer information
Lämnas av styrelsen- Namn, telefon och e-postadress finns under fliken ”Priser o info


Falkenberg 2015-09-23